MySaemienSijte

Et arbeidskrav i Google SketchUp for nettbasert kunst og håndverk, emne Arkitektur, våren 2012

I dette arbeidskravet skal studentene ta utgangspunkt i oppgaven MySaemieSijte. Det er en oppgave som er tenkt å kunne tilpasses forskjellige trinn i grunnskole. For å få øvelse i å bruke Google SketchUp og i å utvikle ideer til arkitektur, skal studentene lage en modell i SketchUp og en presentasjon av modellen i PowerPoint slik som det står i oppgaven. Det skal også reflekteres over hvordan denne oppgaven kan tilrettelegges for elever.

Arbeidskravet finner du her.

Besvarelsene leveres her:

MySamiensijte Anita Kvilvang

My Saemien Sijte – bare en lek

My Saemmien Sitje JAa

My Saemien Sijte Helen Rønningstad

My Saemien Sijte Anne Marie Høghaug-Western

MY SAEMIEN SIJTE, Siri Hongseth

My Saemien Sitje Unn Kristin

MySaemienSijte Ane

My-Saemien-Sitje Ingebjørg M. Lippart

Mariannes sti

My Saemien Sijte-grete

«MySaSi Sti» :ghs

ToreSaetre My Samien Sijte

Vi på Høgskolen i Oslo og Akershus er veldig opptatt av å arbeide for kunnskapsspredning, og mye av delingen foregår digitalt. Denne videoen viser et eksempel på hvordan man kan jobbe i forbindelse med det nye valgfaget Design – redesign.

[KSS]

Dette er en kunstinstallasjon utført som tapet.

Utgangspunktet for verket er kunstnerens samling av alle former for huskelister, sannsynligvis scannet eller avfotografert, før dette er kombinert digitalt og produsert som en tapet, med notatene i skala 1:1.

Verket er et interessant arbeid basert på et universell og gjenkjennbart prinsipp, nemlig den evinnelige huskelisten – og man har kanskje flere parallelle huskelister gående! Her har kunstneren bevart disse, i stedet for å kaste dem. Det hele fungerer også nesten som en slags dagbok, eller tidslinje. Det er masse personlig materiale begravet i dette arkivet av viktige – og uviktige – gjøremål, møter, reiser og innkjøp osv.

Det er også et eksempel på et av de grunnleggende prinsippene ved konseptkunst:  En regel som følges slavisk, gjerne til det ekstreme. Kunstneren selv, Liz Linden (fra Seattle i USA), er rimelig ung, født i 1980, men har allerede som meget ung kunstner bestemt seg for å gjennomføre dette prosjektet; Verket, slik det er vist her, er basert på ni års samling av huskelister og notater.

Som betrakter kan man ikke unngå at man her forestiller seg tid og rom, all den energi og forbruk og planlegging, som har inngått i kunstnerens gjøremål – et slags bilde på livet i seg selv.

Liz Linden "all my lists…", 2011 Dimensions variable, Wallpaper

Om arbeidet (av kunstneren): all my lists… is a wall-sized photographic mural depicting every list (shopping lists, to do lists, address lists, etc) I wrote in my first nine years in New York. all my lists… reproduces the lists on a 1:1 scale, printing them as a wallpaper and is installed site-specifically.

[JC]

Grunnleggerne: David Carlson og Peer Eriksson grunnla Designboost i 2007. Etter mange år som designstrateg og kommunikasjonsstrateg hver for seg, innså de at det å dele kunnskap ofte så ut til å være oppdelt, enten strengt akademisk eller influert av spesiell interesse. Designboost arbeider med prosjektorganisering og et verdensomspennende kontaktnett basert på kompetanse for å unngå begrensninger.

Organisasjonen: Designboost fungerer som en prosjektorganisasjon med et kjerneteam. På toppen av dette har de et verdensomspennende nettverk med høyt kompetente folk; Boosters.  I oppstartsfasen av hvert prosjekt evalueres oppgavene de har foran seg og setter sammen et team med de mest kompetente folkene på området for å løse oppgaven. Blant firmaets kompetente samarbeidspartnere finner vi designere, markedsførere, kommunikasjonsstrateger, trendanalytikere, kreative tenkere og folk med fokus på konseptualisering. De har muligheten til å sette sammen et team med en perfekt miks for hvert oppdrag. Firmaet er raskt ekspanderende og er nysgjerrige på verden.

Designboost – Boostmedia – design for life

Omfattende nettside, mye interessant, verdensomspennende nettverk

Se også intervju med Hella Jongerius, og mange andre designere via nettsiden:

http://designboost.se/index.php/home/boostevent/miniboost/193-hella-jongerius.html

[ØH]
Foto: Øyvind Høyem

Foto: Øyvind Høyem

Sony Construct – Modulært audioanlegg med ledningsfri kobling mellom enhetene.

Designeren tok for seg bruk og kast mentaliteten ved at stadig ny teknologi blir tilgjengeliggjort og gammel teknologi forkastes. Istedenfor å bytte ut hele stereoanlegget er det mulig å bytte ut de delene man ikke lenger benytter seg av. Om ny teknologi muliggjør bedre høytalere, bedre radiosendere, bedre avspilling av lydfiler osv, vil det være mulig å kjøpe nye enheter og koble disse til eksisterende enheter.

Den kjente problemstillingen med stort ledingskaos på baksiden av stereoanlegg er unngått ved at enhetene overfører strøm og lyd ledningsfritt mellom koblingsplater. Kun en ledning føres til stikkontakt i vegg.Enhetene kan settes sammen i ulike formasjoner, stående på gulv eller bord, stående på stativ eller henges på vegg.

utstilling, Unge talenter 2004, Norsk Designråd

Foto: Øyvind Høyem

Foto: Øyvind Høyem

Foto: Øyvind Høyem

http://annhege.wordpress.com/

Norges første kunstmuseum spesielt tilrettelagt for barn og unge!

«Barnas kunstmuseum skal være en engasjerende, involverende og utfordrende arena der barn og unge kan møte museets kunst ut fra sin egen horisont og erfaringsverden.
I utstillingsrommene vil man oppleve utstillinger kuratert spesielt for barn. I sanse- og begrepslaboratoriet vil barn og voksne få utforske kunstvitenskapen gjennom lek med kunstens fysiske og konseptuelle premisser. Kunstlab vil også inneholde flotte skole- og familieverksteder og ulike temporære arenaer for formidling.
Med Kunstlab ønsker vi at den yngste delen av vårt publikum skal få de beste forutsetninger for å bli eksperter på vår kunst- og kulturarv, og til kompetente og bevisste tolkere av de visuelle uttrykkene som tar en stadig større plass i offentligheten.
Kunstlab er utformet i samarbeid med 3RW Arkitekter og realiseres med støtte fra Sparebankstiftelsen DnB NOR.»

http://www.kunstmuseene.no
Les mer: http://www.nrk.no/programmer/radio/kunstreisen/1.7828651

Foto: Nina Skurtveit/NRK

«Rosemary Sassoon has been involved in letterforms all her life. Trained as a designer and scribe she later developed methods of teaching lettering before moving to handwriting research. She was awarded the degree of Ph D from the department of Typography and Graphic Communication at the University of Reading for her research into the effects of models and teaching methods on the way children learn to join up their handwriting. The project that resulted in the Sassoon family of typefaces came about when she discovered that no research had been undertaken to find out from children themselves what kind of letters they found easiest to read. Young children were found to be amazingly articulate. Their judgements and comments were instrumental in the design of Sassoon Primary. This work is documented in Computers and Typography.

This is an ongoing project. As the typefaces spread around the world, both to publishers and to be installed in school computers, the need for even more alternative letterforms arose. The sans serif family filled a real need for maximum legibility particularly on screen and highlighted the fact that few designers have faced up to the reality that designing for the computer screen is a new discipline with different criteria for letterforms. Type design and programming come together in the Sassoon Joiner program, developed to help Teachers create worksheets for children’s handwriting and varied enough for advertisers and educationalists.»

Fonten kan kjøpes her:
http://www.luth.no/default.asp?side=fonter&Searchstring=primary

«Fonten Heinemann som er spesiallaget for barneskolen og til bruk i undervisning.
Heinemann-fontene er et stort samarbeidsprosjekt mellom barn, lærere, dyslektikere og innlærings-eksperter, og de har blitt utviklet og brukt i skolemateriell fra skolebokforlaget Heinemann over en 8-års-periode. Nå er fontene også gjort tilgjengelig for andre.
Fontene har ganske lange over- og underliggere (som hjelper barn å lettere skjelne mellom bokstavene), avrundede hjørner gjør bokstavene snillere mot øynene og bokstavutformingen (f.eks. a, g og q) gjør dem lettere å kjenne igjen.
Spesial-varianten har et par videre endrede bokstaver (f.eks. a, b og d) og kerning som gjør dem enklere å gjenkjenne for dyslektikere, svaksynte og de med lærevansker.
Det moderne og rene utseendet gjør også at fontene fungerer utmerket i andre sammenhenger enn i undervisning.»

FontFredag 0934: Heinemann

Heinemann-fontene kan bestilles og lastes ned her:
http://www.luth.no/default.asp?side=fonter&Searchstring=Heinemann