NettK&H-studentmål: utvikle bevissthet om trender, teknologi og utvikling innen de ulike fagområdene

Nintendo_Mario_200pxMario opptråtte første gang i spillet Donkey Kong under navnet Jumpman (1981). Siden har han vært å se i over 200 spill.

What’s the secret to creating a hit game? Marios pappa, en av verdens mest kjente spilldesignere, Shigeru Miyamoto svarer:

Whether it’s a new game or a sequel, we want anyone to be able to play right away. That’s why I think Rubik’s Cube was so brilliant. I saw it for the first time at a toy convention in Japan in the early 1980s. The moment you see a Rubik’s Cube, you know you’re supposed to twist the pieces. And it’s beautifully designed. Even if you’ve never handled one, you want to pick it up and try it. And once you do that, it’s hard to walk away until you’ve solved it.   (kilde)

Sjekk Marios nettside HER. Spørsmål du kan stille deg:

  • Hvordan opplever du stemningen på førstesiden?
  • Hvordan er farger, former, lyd og bevegelse brukt for å skape denne stemningen?
  • Skjønner du ut fra hva du ser på siden hva spillet går ut på?
  • Tenker du deg at spillet er enkelt for deg å lære og å mestre?
  • Oppfatter du designen som tiltalende?
  • Får du lyst til å gå inn i Marios verden? Hvorfor, eventuelt hvorfor ikke?

At Miyamoto har lykkes med sin Mariofigur er det ikke tvil om. Hva meg deg? Slipper du Mario inn i din verden?

[NSV]

Reklamer