Fra Horror-movie-wallpaper-horror-movies-4214133-200_150K&H-læreplanen: Eksperimentering med visuelle virkemidler står sentralt i arbeid visuell kommunikasjon i ulike medier.

Skummet gøy – En kvalitativ studie av hva barn opplever som skummelt ved tv- og dataspilling, (2004), er navnet på en rapport (HER) av Ingrid Kjørstad ved SIFO.
Undersøkelsen ser på hva barn i 11-årsalderen opplever som skummelt i selve tv- eller dataspillet og i spillekonteksten.

Tittelen refererer til at noen av barna påpeker at det er skummelt og gøy samtidig når de spiller enkelte spill for første gang, og at det er gøy å skvette. Resultatet kan være et latterkikk. Kjenner du deg igjen i det at noe kan være skremmende, men veldig gøy?

Et interessant poeng i oppsummenringen når det gjelder medier: «Barna vurderer kinoen som det sterkeste mediet når de ranger ulike medier ut ifra hva som kan skremme mest, mens TV kommer på en sterk andre plass.»  Hvorfor tror du det er sånn? Svar står på side 56 i rapporten… 

Det skumle i spillet er ofte forbundet med blod, mørke og overraskelser som bakholdsangrep.

Hva oppfatter vi visuelt sett som skummelt og ikke skummelt?
Forslag til hvordan man kan jobbe med elevene:
K&H planen etter 2. år: eleven skal kunne eksperimentere med form, farge og rytme i border
Eksempel på produkt: en søt og snill bord, og en skummel, ekkel bord.
Hvilke farger og former forbinder du med søt, snill, og hvilke med skummel og ekkel?
Hvordan påvirker formenes avstand og retning uttrykket i borden?
Lag bordene i valgfritt materiale/medie.
Diskutèr hvorfor former og farger virker sånn på oss. Det er jo bare papir på et ark eller et bilde på skjermen.

Etter  7. år : eleven skal kunne  lage tegneserier….
Samme spørsmål som over, men sorter skumle former og farger for seg og søte for seg.
Lag figurer, mennesker og dyr av formene.
Prøv ut å sette figurene sammen til bilder: la den skumle stå bak den snille i bildet (bakholdsangrep?) og omvendt. Hvordan virker forskjellige sammenstillinger på uttrykket?
Bygg opp en fortelling rundt to kontrasterende figurer med tanke på tegneserie som produkt. Hvem skal være hovedpersonen? Hvilke mål har de to? Hva skal skje mellom dem? Osv….

For de største barna? Det at noe oppfattes som ”out of place” skaper uhygge. Del for eksempel opp bilder av ting, dyr eller mennesker og plasser dem sammen igjen på feil måter. Hva blir ekkelt og hva blir morsomt? Hvorfor?

[NSV]

Reklamer