Fordypning

Lena Andersson er en svensk forfatter. Lenken fører til hennes program for Sveriges Radios serie Sommar. Lytt til forelesningen som varer ca 40 minutter. Den handler om form, tekst, den minimalistiske nordiske stilen og hvorfor den ble sånn. Hun snakker inspirerende om posisjoner og iakttakerevne. Anbefales som forberedelse for andre samling.

{UG}

Hans Wegners stol

Hans Wegners stol

Reklamer