Forskarar innan feltet barneteikning/barnekunst har ikkje eit eintydig svar på barns teikneutvikling. Nokre grunngjev funna sine utifrå ein utviklingspedagogisk ståstad, andre utifrå ein utviklingsspykologisk ståstad og andre igjen utifrå persepsjonsteoriar. Feltet er stort og meiningane mange.  Dei utviklingspedagogiske teoriane har fått kritikk for at dei ikkje tek høgde for massemedia sin påverknad heller ikkje kva skule/vener og foreldre/søsken kan påverke. Born er mottakelege og opne for endring. Dei lever slett ikkje i eit isolert vakum.

[RVK]

Reklamer