Danskane Rolf Køhler og Kristian Pedersen (i ”Børns billedproduktion i en billedkultur”)meiner at bilete frå massemedia og skulebøker vil påverke barn sine ”naturgitte og ekte” biletuttrykk. Barna ville hente førebileta sine frå kulturen både når det gjeld innhald og form, direkte og indirekte. Dei lærer å teikne gjennom den biletkulturen (data, teikneseriar, film, bøker) dei omgir seg med. Ein kan snakke om biletsosialisering. Lowenfeld si stadieinndeling er ikkje dekkande for å vise korleis kulturen påverkar barn si biletspråklege utvikling.

dm_5år_75_liten

[RVK]

Reklamer