gratis_progrvare_flickr_logo Det finnes store mengder med gratis programvare på nettet. Dette bildet viser noen få av disse. Dere vil sikkert kjenne igjen noen av dem. Etterhvert som en setter seg inn i digitale medier oppdager en også at en kjenner igjen flere og flere av disse logoene.

Bildet her kan også sees på i et litt annet perspektiv som i forhold til opphavsrett. Mange benytter seg av bildet som illustrasjon i presentasjoner, men det er også eksempler på bedrifter som utnytter bildet i kommersiell hensikt, noe som strider mot opphavsmannen Stabilo Boss lisensiering av bildet.  Han viser til det opphavsrettslige problemet på Flickrkontoen sin. Her kan dere se bildet og diskusjonen som følger denne saken.
[lkd]

Reklamer