Rom og volum i tegning og bilder er en illusjon. Så hva kan man gjøre for å skape denne illusjonen? Her følger en kort oversikt over virkemidler. De bygger på hvordan vi ser virkeligheten ellers. Brukt hver for seg skaper de ikke alltid så mye dybde i bildet, men i kombinasjon gjør de susen.

vertikal_plassering overlapping
Vertikal plassering. Vi oppfatter gjerne en form høyt oppe i formatet som lenger borte enn en form nede i formatet. Som når du ser ting plassert bortover et gulv eller en bakke.  spacer Overlapping. En form ser ut til å dekke over en del av en annen form, altså står foran. Vi fullfører i vår persepsjon den gjenstanden vi ser en del av.
spacer  
Luftperspektiv er det fenomenet som gjør at ting langt unna blir blåaktige på en klar dag. Det er i lysbytningen i lufta i mellom oss og tingen at blåfargen oppstår. Vi har også en tendens til å oppfatte varme farger som å komme mot oss og kalde trekker seg tilbake. Disse to fargefenomenen kan vi gjøre bruk av i bilder, også der hvor avstanden i motivet ikke er så stor.  luftperspektiv_farge
romskapende_diffus luftperspektiv_tekstur
En form for luftperspektiv spiller en rolle i disse fenomenene også: Vi ser flere detaljer i det som et nært oss, så suddes det gradvis ut med økt avstand. Derfor kan du bruk større kontraster i ting som er nærme enn ting langt fra, flere detaljer i teksturen. Bruk kontrasten skarp – diffus. Detaljene i ting langt fra oss glir sammen, blir diffuse. Tekstur og mønster blir tettere og glir sammen.  Dette kan du også bruke i motiv hvor avstanden mellom tingen ikke er så stor.
romskapende_kombinasjon_vertikal_forminskning romskapende_kombinasjon_vertikal_forminskning_overlapping
Kombinasjoner av vertikalt plassering, overlapping og forminskning 
 
forminskning_linjeperspektiv forminskning_linjeperspektiv_alle
Størrelse, forminsking. Linjeperspektivet bygger på dette at en ting blir mindre i vårt synsfelt når avstanden til tingen øker, samtidig som vi oppfatter størrelsen som konstant. Vi tror ikke at ballen faktisk blir mindre når vi kaster den fra oss. 
 
romskapende_kompliserte_former volum_lys_skygge
Romlighet i kompliserte former; se etter delene og hvordan de overlapper hverandre Volum i formene kan skapes ved hjelp av valørspillet som oppstår pga lys og skygge.

[NSV]

Reklamer