Gruppeoppgave.

Analysen skal gjøres i form av en diskusjon direkte på bloggen.

Screenshot, 15. okt. 2009.

Screenshot, 15. okt. 2009.

 

Se gjennom hele nettstedet. MIT Media Labs website: http://www.media.mit.edu/

 

 

 

 

 

Beskriv og vurder enkeltaspekter først.

La faglig beskrivelse være utgangspunkt for en vurdering og påstand om sitens kvalitet eller ikke kvalitet.

Se etter disse tingene:

 • Struktur og navigasjon. Menyer, knapper. Hvordan er det å finne frem på siten?
 • Layout. Inndeling som går igjen på sidene? Hva er likt? Hva forandres? Gjør det siten kjedelig, uforståelig, spennende?
 • Bruk av ikoner, symboler, koder. Hva slags? Er de forståelige?
 • Hvordan er teksten brutt opp? Avsnitt, overskifter, kolonner, lister osv. Hvordan er elementene formatert?
 • Skrift. Fonter. Serif og sans serif.
 • Farge. Hvordan er farge brukt? Som identitet, hierarki, stemning. Fargevalg: beskriv ved hjelp av fargeteori.
 • Form. Karakteriser formene som er brukt. Kontraster?
 • Forholdet tekst og bilde.
 • Hva slags bilder er brukt? Tegning, foto. Informative, forklarende, ekspressive. Metaforisk, metonymisk, synekdoke.
 • Fins det animerte elementer?
 • Hva kan rytme være i denne sammenhengen?

[NSV]

Reklamer