Velkjende sider av eit klasserom

oppslag3aoppslag3b

Her er døme på støymoment i eit klasserom og i eit lagerrom.

Dersom lagerrommet var ein person, korleis vil du skildre personen?
[ug/rvk]

Reklamer