oppslag1


På mange skular er spesialrom blitt overlessa med bord og stolar for å kunne ha teoriundervising der.
Biletet over er opphavleg eit tekstilrom, vi ser symaskinsborda til venstre.
Kva er positive kvalitetar ved rommet? Korleis integrere 1960-talet sine symaskinsbord i eit nytt moderne klasserom?
[rvk]

Reklamer