Fleirbruksrom med grunnleggande kvalitetar

oppslag4a oppslag4b

Beskriv og vurdèr materialbruken i rommet. Kva kvalitetar har dette rommet? Korleis kan det bli til eit rom med einerett?
[ug/rvk]

Reklamer