Hallen tek imot folket.

oppslag5

Kva er positive kvalitetar ved dette rommet? Diskuter korleis fargane i rommet fungerer, kvifor .. bruk fargesirkelen. Kva visuelle kontrastar finnast?
[ug/rvk]

Palettforslag:

Reklamer