Fascinasjon


Allora & Calsadilla på Samtidsmuseet i Oslo 2009

Sediments, Sentiments (Figures of Speech) 2007

På andre samling (oktober 2009) så vi Allora & Calsadillas utstilling på Samtidsmuseet. Ut fra den monumentale skulpturen Sediments, Sentiments (Figures of Speech) hørtes operasang. Librettoen var satt sammen fra kjente taler holdt av bl.a Martin Luther King, Dalai Lama, Saddam Hussein og George W. Bush. Paradoksal forførelse.

Hvordan og hvorfor blir vi påvirket? Hva kommuniserer? Hvordan skal studentene gå til verks for å lagen en virkningsfull presentasjon av hovedoppgaven?

På slutten av dagen hadde vi oppsummering med studentene fra KH2 som også hadde sett utstillingen. De hadde hatt workshop i filosofisk samtale. Ordet de bestemte seg for å behandle var fascinasjon. Vi diskuterte hva som fascinerer bl.a dataspill og Let’s dance. Det er attraktivt å bli fascinert. Men evnen til å fascinere kan brukes i ulike hensikter.

{UG}

Reklamer