november 2009


Å tegne i rom som disse jentene har gjort er en ting. Å få fram romopplevelse på et flatt papir er noe annet. I Nettbasert Kunst og håndverk har vi brukt Betty Edward´s bok Drawing on the right side of the brain. Hennes hovedpoeng er at det er vi må ta ibruk egenskaper som er lokalisert i den høyre hjernehalvdelen når vi skal lære å tegne rom som oppleves tredimensjonale. Koplingen mellom rom og syn befinner seg nemlig her og hun foreslår teknikker for å aktivere høyresiden. Å tegne er å se er bokas norske tittel. Nyere forskning har bekreftet Edward’s erfaring at syn og romoppplevelse ofte overstyres av språk- og symbolorienteringen som har sitt senter i den venstre hjernehalvdelen.

Jill Bolte Taylor er en amerikansk hjerneforsker som ble rammet av slag. På lenken forteller hun hvordan erfaringen ga henne innsikt i hjernehalvdelenes ulike funksjoner. Den siste tiden er begrepet flyt blitt populært. Det man legger i begrepet, ligner erfaringer som Taylor beskriver. Når vi skal snakke om kreative prosesser er det et interessant perspektiv å ta med.

{UG}

Reklamer

{UG}

Ingeniørstudentane på HiO arbeider med «Nettsider for alle»

I artikkelen finn de nyttige tankar. Fin start til tema i veke 49 og til den siste samlinga vår.

«Nettsider for alle» finn de her.

[rvk ]