februar 2010


Hva kommer først?

Kinesthesia kommer fra det greske kinesis som betyr bevegelse. Begrepet refererer til opplevelsen av å bruke egen muskelkraft til å sette kroppen i bevegelse.

Sitat fra Yi-Fu Tuans bok Space and Place The Perspective of Experience:

«What sensory organs and experiences enable human beings to have their strong feeling for space and for spacial qualities? Answer: Kinesthesia, sight, and touch. Movements such as the simple ability to kick one’s legs and stretch one’s arms are basic to the awareness of space. Space is experienced directly as having room in which to move. Moreover, by shifting from one place to another, a person acquires a sense of direction. Forward, backward and sideways are experientially differentiated, that is, known subconsciously in the act of motion.»

Boka er på pensumlista. Jeg foreslår å fokusere på kapittel 1, 2 og 3 slik at dere får dere noen like referanser å diskutere.

{UG}

More is more!

Ser dere på Livs Twitter Updates på høyre siden her? Disse kjærlighetsslottene er virkelig herlige. Jeg tilbrakte barneskolen med å fantasere om slike murfestninger. Hva er det som gjør de så fascinerende?

{UG}

Hvordan beskrive romopplevelse?

Hardangervidda -et uendelig rom

Små rom og store rom er en artikkel jeg skrev i 2000. Den bygger på intervjuer om romopplevelse.

{UG}

Husker dere besøket på DogA?

Bilde fra designmagasinet De Zeen

I januar 2010 besøkte vi utstillingen over vinnerne av den europeiske arkitekturkonkurransen Europan.  Utstillingen er omtalt i designmagasinet De Zeen.

Arkitektkontoret Fantastic Norway står bak utstillingsdesignet. Mange av deres arbeider har et spesielt fokus på lyset. Lenken over leder til Cabin Vardehaug -en hytte på Fosen: Legg merke til hvordan den hvite fargen trekker til seg lys fra omgivelsene, mens det svarte liksom skaper en beskyttende hylse. Om man studerer planen ser man at den er bygget opp som etter bevegelsesmønstre. Den gir solgløtter i forskjelige himmelretninger og le for forskjellige vindretninger.

På hjemmesiden til Fantastic Norway er prosjektene kategorisert under mini, medium og mega. De små prosjektene er veldig lekne og utforskende. Inspirasjon til oppgaver der elever jobber undersøkende med rom?

{UG}Kompetanse for kvalitet – nettbasert videreutdanning for lærere i kunst og håndverk.

Lærere som deltar på studiet i Kunst og håndverk får en bred digital kompetanse. Det arbeides med alt fra spill, wiki, blogg, skype, powerpoint, sosiale medier, 3d-modellering, bildebehandling i tillegg til kreativitet, praktiske ferdigheter og skapende virksomhet.

Studiet kan føre til positive ringvirkninger på skolen som igjen fører til kompetanseheving, skoleutvikling og økt tverrfaglig arbeid mellom lærere.

Forskning viser at lærere mangler kompetanse i Kunst og håndverk, og for å kunne klare å gjennomføre Kunnskapsløftet i tråd med intensjonen så må arbeidet med Kunst og håndverk styrkes.

Nettbasert studium i Kunst og håndverk består av:

Kunst og håndverk 1
Visuell kommunikasjon (høsten 2010/ 15 studiepoeng)
Arkitektur (våren 2011/ 15 studiepoeng)

Kunst og håndevrk 2
Design (høsten 2010/ 15 studiepoeng)
Kunst (våren 2011/ 15 studiepoeng)

Søknadsfrist er snart. Ta kontakt med din skoleleder som videresender søknad til fylkesmannen.
Oppstart august/september 2010

Mer informasjon om studiet her.
Studieplanen kan du laste ned herfra.

Høgskolen i Oslo, avdeling for estetiske fag.
Telefon: 22453400 – Faks: 22453405 – E-post: est@hio.no

[rvk]

Korleis vil du skildre bumiljøet ditt? Er t.d. gata di, vegen din, nærområdet ditt ein levande   pulserande stad der ting føregår? Kva og korleis er det pulserande? Er det mennesket som går eller handlar, bilar og bussar som køyrer, barn som leikar eller stanken frå…. som skaper liv?

Det er verdt å lese borna sine forteljingar i Hanne Wilhjelm si doktoravhandling «Barn og omgivelser» frå 2002. Ho har intervjua born frå to bydelar i Trondheim, Elgseter og Møllenberg og gjennom teikning og ord skildrar dei bumiljøet sitt, kva dei gjer på og korleis dei brukar «gata si». Det er interessante observasjonar.

Både landskapsarkitekt, byggarkitekt og planleggar som har vore sentrale aktørar i forskingsarbeidet har i følgje Wilhjelm fått noko å tenkje på. Barneperspektivet, dvs. born som brukarar var lite synlege når desse byområda vart planlagde. Avhandlinga omhandlar forsking på by- og bustadmiljø, men har i tillegg viktig barneforsking.

I boka «Space and Place» nemner Yi-Fu Tuan dette med erfaring for å forstå omgivnaden vår. Born er flinke til å skildre nettopp rom og stad utifrå erfaringar. Dei målar med kroppen sin, avstand og storleik og sansar med øyre, nase og munn for å skildre. Dei er verkeleg opptekne av både «space og place» på same tid.

Lukke til med å observere!

[RVK]

Litt tegning ble det for studentene på denne samlingen. Det var kaldt, men ut «måtte» de.

[ms]