Kompetanse for kvalitet – nettbasert videreutdanning for lærere i kunst og håndverk.

Lærere som deltar på studiet i Kunst og håndverk får en bred digital kompetanse. Det arbeides med alt fra spill, wiki, blogg, skype, powerpoint, sosiale medier, 3d-modellering, bildebehandling i tillegg til kreativitet, praktiske ferdigheter og skapende virksomhet.

Studiet kan føre til positive ringvirkninger på skolen som igjen fører til kompetanseheving, skoleutvikling og økt tverrfaglig arbeid mellom lærere.

Forskning viser at lærere mangler kompetanse i Kunst og håndverk, og for å kunne klare å gjennomføre Kunnskapsløftet i tråd med intensjonen så må arbeidet med Kunst og håndverk styrkes.

Nettbasert studium i Kunst og håndverk består av:

Kunst og håndverk 1
Visuell kommunikasjon (høsten 2010/ 15 studiepoeng)
Arkitektur (våren 2011/ 15 studiepoeng)

Kunst og håndevrk 2
Design (høsten 2010/ 15 studiepoeng)
Kunst (våren 2011/ 15 studiepoeng)

Søknadsfrist er snart. Ta kontakt med din skoleleder som videresender søknad til fylkesmannen.
Oppstart august/september 2010

Mer informasjon om studiet her.
Studieplanen kan du laste ned herfra.

Høgskolen i Oslo, avdeling for estetiske fag.
Telefon: 22453400 – Faks: 22453405 – E-post: est@hio.no

[rvk]

Reklamer