Spørsmål til gruppedrøfting:

Nokre spørsmål det vert viktig å stille seg under denne tittelen er: Kva fell  innanfor feltet arkitektur? Femner det meir enn utforminga av enkeltbygget?

Kva skal det i så fall romme?  Samtidig må ein stille spørsmålet: Kva ligg det i å ha eit berekraftig perspektiv?

Er det utelukkande kopla mot ureiningsspørsmål, eller grip det vidare om seg?

Det vert ofte snakka om økologisk, sosial, kulturell og økonomisk berekraftig utvikling. Kva konsekvensar vil desse to felta ha for kvarandre si utvikling?

Tema vil bli tatt opp og drøfta vidare på neste samling.

[Ingvild Digranes]

Reklamer