En global stedsfølelse

Før siste arkitektursamling i mai 2010 er det fint om dere leser artikkelen En global stedsfølelse av geografen Doreen Massey (pensum.) Hun argumenterer for at steder ikke har en men multiple identiteter. Hun mener steder ikke må forstås som noe fast, men som stadig bevegelse og at det ikke finnes en klar grense for når et sted går over i et annet.

Artikkelen er hentet fra boka På sporet av byen, en antologi av Jonny Aspen og John Pløger. I det avsluttende kapittelet siterer Aspen Baudelaire ”Intet menneskelig hjerte er halvt så omskiftelig som byens ansikt.” Dette fikk meg til å tenke på den kinesiske kunstneren Chen Shaoxiong som jeg intervjuet i Beijing i fjor. Han jobber bl.a. med å portrettere hjembyen sin Guangzhou, gjennom blekktegninger av mennesker som passerer og gjør byen til en scene som endres hvert sekund.

{UG}

Reklamer