Kunst og håndverksfaget handler både om ferdigheter og kreativitet. Kreativitet er etterspurt i dag. Det forstås som det å skape nytt, innovasjon, problemløsning og mulighetstenkning. Det krever observasjonsevne, abstraksjonsevne og assosiasjonsevne. Kreativitet utfordrer rammene.

Man kan lære mye om mulighetstenkning fra siviløkonomen Irene Nygårdsvik som brenner for en bærekraftig, økologisk økonomi og har kunst og håndverksbedrifter i sitt eksempelmateriale. Hun utfordrer tradisjonen med å se tilværelsen gjennom briller som søker etter mangel og ser istendefor på overskudd. Les om henne på entreprenørskapsbloggen til HIO Avd est. under overskriften «Raushetens økonomi»

Å snu vanlige problemstillinger på hodet og tenke overskudd istenedfor mangel gir et hav av muligheter og kan lett appliseres f.eks på det vanlige problemet tidsbrist. Mangel tid blir da mangel på evne til å ta imot tiden, og med kreativ tenkning kan det selfølgelig endres;)

{UG}

Reklamer