Richard Sennett ga ut boken The Craftsman i 2009. Den tar utgangspunkt i  tilfredsstillelsen med ved å beherske ferdigheter som noe allment menneskelig.

Sennett problematiserer skillet mellom håndverker og kunstner, teknikk og uttrykk, praksis og teori.

Han gjør en interessant observasjon om forholdet mellom konsentrasjon og ferdighet. Han mener at ferdigheten kommer først og utholdenheten i takt med beherskelse av noe. Sennett er kjent som sosiolog men tar i boka utgangspunkt i sin egen erfaringen med å spille instrument.

I går dikuterte vi kapitlet The Hand i lesesirkelen Man as Maker på Kunstnernes Hus Samtalen gikk rundt gleden ved å lage, spesialisering, status, verdi, globalisering og økologi.

{UG}

Reklamer