Lerdahl har mange nyttige perspektiv på ei idèutvikling, berre tittelen «Slagkraft» gir rom for refleksjon og ettertanke.

Kan idèen din tåle ei analyse? Gå i grupper og sjekk ut idèane dykkar: av dei ideane du likar la gruppa formulere styrke og  svake sider (=utfordringar) ved kvar idè. Styrke og utfordring driv prosessen vidare. Kva skjer med deg og idèane?

Det blir referert til Marianne Stockholm, professor i industriell design i Aalborg. Ho hevdar at ein idèprosess ofte har tre faser: først kjem dei opplagde og banale idèane, deretter dei finurlege og overoppfinnsame og tilslutt dei meir mogne og solide.

Eksamensprosessen er samansett, du er undervegs mot den solide…

[RVK]

Reklamer