februar 2011


Google SketchUp er et enkelt gratis 3D program som brukes til arkitektur og møbeldesign. Noen av dere brukte det i Arkitektur modulen på Nettbasert Kunst og Håndtverks studiet. Her kan dere se hvordan Robh Ruppel brukte Google SketchUp når han skapte verdenen i spillet UnCharted 2.

Les mer på Google SketchUps egen blog

Reklamer

Ta ein titt på den Sør-Afrikanske kunstnaren William Kentridge. Han vekslar mellom teikning, grafikk, teater og animasjon i kunstuttrykka sine.

Legg merke til dei teikna animasjonfilmane hans. Han forklarer animasjon som ein transformasjon, ein levande og fysisk prosess. Han teiknar, går til kamera, fotograferer, går til lerretet, teiknar, attende til kamera, fotograferer osv.  Han forsterkar og endrar skissene alt etter kva han skal uttrykke på fotoet og i animasjonen.

I denne videoen forklarer han meir om arbeidsprosessen sin.

Sjå fleire filmar av han. I Shadow Procession animerer han heile figurar, set til musikk og lyd og fortel ei historie.

Elisabeth Schjønsby var på utstillinga «What Will Come (has Already Come)» William Kentridge i Kassel, Frankfurt i 2007. Ho har skrive ein interessant artikkel i Norske grafikere, Rapport 2008, side 15-18 om han.

[RVK]


For andre år på rad har greetingsfromtheworld vunnet best Best Educational Wikis som organiseres av Wikispaces. Arjana Blazic’s elever fra Zagreb bruker Wikien til å dele egene erfaringer og til å utforske verden. Se mer info og flere eksempler på gode wikier i skolen på wikispaces’ egen blog. Kanskje vinner en av dere neste år?!