Åttekommaseks, prosenttallet i overskriften, er  fra Museet for Samtidskunst i Oslo 1990-2000. Skylles dette at kvinnelige kunstnere leverer dårligere kvalitet en mannlige? Det er et av spørsmålene Margrete Abelsen stilte i sin Masteroppgave i Kunsthistorie. Denne presenterte hun på det årlige seminaret Gender NOW?! på Kunstakademiet i Trondheim mandag 07. mars der undertegnede holdt kunstnerpresentasjon og deltok i paneldebatten. Lenken til Billedkunst og en artikkel Abelsen har skrevet, gir flere tall.

Hvordan forholder lærerne seg til formidlingsansvaret med tanke på hvilke kunstnere de velger å vise til  elevene? Dette tar vi opp til debatt på fredag 11 mars på vårens andre samling.    [UG]

Reklamer