Ann Hamilton jobbet ut fra opplevelsen av naturen på Galapagos og involverte skolebarn i arbeid med språk og hvordan det henger sammen med opplevelsen av sted.  [UG]

Reklamer