Refleksjon om sted, assosiasjoner, det å betrakte. Relevant for eksamensprosjekt. Tacita Dean isolerer ofte et element fra et sted som hun så forflytter til et annet. I intervjuet snakker hun om hvordan hun betrakter det prestene gjør og hvordan de beveger seg. Relgiøse valg betyr for henne «not being able to get out.» Tegningen som hun isolerer i videoen kopler hun til  assosiasjonen om noe fastlåst. Det er observasjoner om hvordan man velger å la seg begrense av rommet. [UG]

Reklamer