«Fonten Heinemann som er spesiallaget for barneskolen og til bruk i undervisning.
Heinemann-fontene er et stort samarbeidsprosjekt mellom barn, lærere, dyslektikere og innlærings-eksperter, og de har blitt utviklet og brukt i skolemateriell fra skolebokforlaget Heinemann over en 8-års-periode. Nå er fontene også gjort tilgjengelig for andre.
Fontene har ganske lange over- og underliggere (som hjelper barn å lettere skjelne mellom bokstavene), avrundede hjørner gjør bokstavene snillere mot øynene og bokstavutformingen (f.eks. a, g og q) gjør dem lettere å kjenne igjen.
Spesial-varianten har et par videre endrede bokstaver (f.eks. a, b og d) og kerning som gjør dem enklere å gjenkjenne for dyslektikere, svaksynte og de med lærevansker.
Det moderne og rene utseendet gjør også at fontene fungerer utmerket i andre sammenhenger enn i undervisning.»

FontFredag 0934: Heinemann

Heinemann-fontene kan bestilles og lastes ned her:
http://www.luth.no/default.asp?side=fonter&Searchstring=Heinemann