Valg av skrift er valg av stemme: Skal den være seriøs, ungdommelig, maskulin eller
kvinnelig osv.
Skrift har et uttrykk. Skrift har form, og form skaper forskjellige assosiasjoner. Skriften/fonten må passe til innholdet. Vi har tatt med to sitater for å illustrere dette:

«Typografi er for det skrevne ord, det samme som artikulering er for det talte ord»
Friedrich Friedl, Nicolaus Ott og Bernard Stein i boken «Typo – when, who, how?»

«Typografi er personlighet på papir»
Daniel Will-Harris (designer og forfatter)

Bildene er hentet fra: http://www.posttypography.com
http://www.typography.com

Reklamer