Grunnleggerne: David Carlson og Peer Eriksson grunnla Designboost i 2007. Etter mange år som designstrateg og kommunikasjonsstrateg hver for seg, innså de at det å dele kunnskap ofte så ut til å være oppdelt, enten strengt akademisk eller influert av spesiell interesse. Designboost arbeider med prosjektorganisering og et verdensomspennende kontaktnett basert på kompetanse for å unngå begrensninger.

Organisasjonen: Designboost fungerer som en prosjektorganisasjon med et kjerneteam. På toppen av dette har de et verdensomspennende nettverk med høyt kompetente folk; Boosters.  I oppstartsfasen av hvert prosjekt evalueres oppgavene de har foran seg og setter sammen et team med de mest kompetente folkene på området for å løse oppgaven. Blant firmaets kompetente samarbeidspartnere finner vi designere, markedsførere, kommunikasjonsstrateger, trendanalytikere, kreative tenkere og folk med fokus på konseptualisering. De har muligheten til å sette sammen et team med en perfekt miks for hvert oppdrag. Firmaet er raskt ekspanderende og er nysgjerrige på verden.

Designboost – Boostmedia – design for life

Omfattende nettside, mye interessant, verdensomspennende nettverk

Se også intervju med Hella Jongerius, og mange andre designere via nettsiden:

http://designboost.se/index.php/home/boostevent/miniboost/193-hella-jongerius.html

[ØH]
Reklamer