”Begrepet redesign har den fordel at det inneholder selve ordet design, dvs. begrepet beholder den individuelle skaperdimensjonen av ordet design, samtidig som det, gjennom prefikset re– understreker at den individuelle skapende prosessen er knyttet til iterative forandringer, forbedringer og nye kombinasjoner av løsninger som allerede foreligger”(Michl 2003:2).

Dette sitatet er hentet fra artikkelen Å se design som redesign- Formgivingdidaktiske betraktninger av Jan Michl, professor ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Michl argumenterer i artikkelen for at design bygger på tidligere løsninger, på samme måte som begrepet redesign. Han peker på at betydningen av begrepet design, ofte tilsier at designeren har funnet opp noe nytt, mens det i realiteten bygger på hva andre har gjort tidligere.

«Everything made now is either a replica or a variant of something made a little time ago and so on back without break to the first morning of human time.»

George Kubler, kunsthistoriker, 1962

Lenke til artikkelen: http://janmichl.com/nor.redesign.pdf

[KSS]