Farge


1. Tema til drøfting:

Ta utgangspunkt i teksten Fra det enkle til det flerkulturelle (Fauske 2010). Drøft de to tilnærmingsmåtene til undervisning med et flerkulturelt perspektiv.

Hvilke fordeler og ulemper ser dere at denne type undervisning bringer med seg med tanke på undervisningsplanlegging og gjennomføring?

Hvordan kan disse to tilnærmingsmåtene nyttiggjøres i deres egen undervisning?

Hvilke krav stiller det økende kulturelle mangfoldet blant elevene i skolen til dere som lærere?

2. Sitatene nedenfor er hentet fra en intervjuundersøkelse blant lærere som underviser i Kunst og håndverk i klasser der elevene har ulik kulturbakgrunn. Undersøkelsen var en del av hovedoppgaven Det kjente og det ukjente – et kulturmøte (Fauske 2002).

To av lærerne sa følgende om utfordringer i undervisningen, blant annet knyttet til manglende felles referanser blant elevene:

”De har ulik forankring. Selv om norske barn vokser opp i byen så har de kanskje hatt noen besteforeldre som har bodd på landet, mens her er det veldig mange barn som aldri har vært noe annet sted i Norge enn i Oslo. Dersom de drar på ferie så er det til Irak eller Pakistan. Ja så bare det å snakke om norske bunader eller tømmerhus eller sånt er ikke nødvendigvis kjent” (Lærer B).                         (Fauske 2002:85)

”Vi har jo trukket inn det med alle de gamle, store kunstnerne. Men jeg opplever vel at det blir bare noe de ser, ikke noe de opplever og forstår på samme måte som det å gå rundt i miljøet her. Når vi begynner å trekke inn Rembrandt og Michelangelo og slike ting, så synes de det er veldig fint, men det handler ikke om dem i det hele tatt, derfor så blir det ikke på samme måten…” (Lærer A).                  (Fauske 2002:86)

Drøft de to sitatene. Kan dere kjenne igjen det lærerne snakker om her? Drøft deres egne erfaringer med å undervise i Kunst og håndverk i klasser der elevene har ulike kulturelle referanser. Tenk ut og problematiser ulike måter å bruke krefter i nærmiljøet som kan bidra til å belyse arkitektur, kunst, håndverk, mote, design osv ut i fra et flerkulturelt perspektiv.

Laila Belinda Fauske, Dr. kandidat.

Høgskolen i Oslo Avdeling for estetiske fag, April 2010

Musikalsk rom


Utstillingsdesign og visuelle virkemidler var tema på første samling. Tegning, strek, komposisjon. Fargerfaring, romopplevelse. Fredag ettermiddag besøkte vi The Space Between Us 0047, utstilling med den polske arkitekten Stanislaw Zamecznik, en pioner innen utstillingsdesign.


Passasje gjennom rødt. Og rødt fremdeles i bevisstheten, i ly bak den blå skjermen i neste rom. En skog av buede vegger. Rytme. Strøk. Intimt i skogen inntil små foto av utstillinsrom fra det moderne 60-tallet, runde kikkebokser, rom i rommene. Form og innhold sammenvevd.

{UG}

På Galleri 0047 fredag 18. september

fredag 18.09.2009

fredag 18.09.2009

fredag 18.09.2009

Dokumentasjon–tips

Fra Alnavandring 17.09.2009

Fra Alnavandring 17.09.2009

På kvelden første samlingsdag gikk Randi og Unni med studentene på Alnavandring for å se prosjektet Wherever Water Flows. Vi ble møtt av kunstneren Ebba Moi som har samarbeidet med elever fra 8. klasse på Bjøråsen skole. Med identitet og nærmiljø som tema har de designet lysskilt som er reist langs Alnaelva i Grorudalen.


Hjemmesiden Wherever Water Flows er et godt eksempel på visuell kommunikasjon av en kreativ prosess (etterspurt i presentasjon av tegne- og fargeoppgavene i uke 42). Siden er enkel, tydelig, har et presist språk og er gjennomført med tanke på komposisjon og fargebruk. Navigering via kartet introduserer besøkeren til stedet og understøtter idéen enten man tar turen eller ikke. Selektiv bruk av dokumentasjonsfoto og fokus på et budskap om gangen «samarbeid i klasserommet» «vinter» «sildrende vann» formidler gjennom å spille på opplevelse.


På neste samling skal vi undersøke forholdet mellom rom, språk og visuell kommunikasjon.

{UG}

Fra bilde –via eksperiment– til oppgaveformulering

Det kan være enklere å finne tema (og læremål) til et bilde enn tvert om! Søkemotoren Creative Commons gjør det mulig å finne bilder som opprettshaveren tillater bruk av under visse vilkår. Sandstranden fant jeg under søkeord «Colour»

Flyfoto
Flyfoto

Strek

De sirlige linjene som oppstår i møtet mellom våt og tørr sand, vann og jord kan være inspirasjon til arbeid med blyanter med forskjellig hardhet. Eller jordkritt på forskjellig papir. Hvordan få fram et like sirlig uttrykk med ulike virkemidler?

Farge

Bruk fargenyansene i bildet som utgangspunkt. Målet er å lage et fargekart på et kraftig A3 ark der vi blander oss fram til alle fargenyanser vi gjenkjenner i bildet. Bland primærfarger + hvitt. Start med hvitt og bland gradvis inn doser av gult, rødt og blått for komme fram til de beige, grønne og orange tonene. Bruk et annet A3 ark som palett og spar ikke på farge!

Komposisjon

Forsøk å beskrive hvordan komposisjonen er satt sammen av linjer og flater. Hvordan vandrer blikket i bildet? Hvilke retninger og kontraster virker i motivet?

  • Reflekter over hvordan du kan bruke erfaringer fra arbeidet til å utvikle oppgaver som passer kompetansemålene for Visuell kommunikasjon på ulike alderstrinn.

{UG}

Inspirasjon–Diskusjon

På hjemmesiden til klesmerket Hoss Intropia kan du se en film fra deres catwalk. En vandring gjennom Barcelonas gater er brukt som inspirasjon for kolleksjonen. Noen av fargekombinasjonene er uventede og spennende. Bruk de som utgangspunkt for samtale og forsøk å finne igjen kontraster beskrevet i Johannes Ittens Farvekunstens elementer side 34-63 (pensum) :

  • Hvilke kontraster gjenkjenner du?
  • Studer møtet mellom farger i forskjellige antrekk. Hvilke farger oppfatter du som kalde/varme?

Bjørn Rybakkens bok Visuell identitet står på  pensumlista for emnet Visuell kommunikasjon

  • Hvordan tror du webdesigner og klesdesigner har resonert når de har jobbet med Hoss Intropias visuelle identitet?
  • Hvordan virker uttrykket på deg?
  • Hvilke assosiasjoner får du?
  • Hvorfor?

{UG}

Doo Ris catwalk 2007 Foto: Peter Duhon

Doo Ris catwalk 2007 Foto: Peter Duhon