Form


I morgen kl 16:40 plukker jeg opp studentene for vandring over elva til Kunsthøgskolens nye bygg på Grünerløkka, Fossveien 24. Denne uka arrangeres det Hotweek for metall og smykkekunst. Det er diverse åpningener. Vi driver rundt og snuser inn atmosfæren.

Så deler vi oss mellom den nye Berlininspirerte caféen Liebling like ovenfor i Øvrefoss 4 der det også selges design av diverse slag, og Granit i Torvald Meyersgate 55.  Granit er kanskje kjent for mange, men i morgen bruker vi problemløsebrillene og forsøker å forstå hvordan denne nye designbedriften som «föddes 1997 ur ren frustration» har blitt så populær på relativt kort tid. Brudd i Markveien 42 A stenger ved kl 17 så der får vi vel titte i vinduene mens kunsthåndverkerne forbereder seg til desember.

{UG}

Reklamer

Richard Sennett ga ut boken The Craftsman i 2009. Den tar utgangspunkt i  tilfredsstillelsen med ved å beherske ferdigheter som noe allment menneskelig.

Sennett problematiserer skillet mellom håndverker og kunstner, teknikk og uttrykk, praksis og teori.

Han gjør en interessant observasjon om forholdet mellom konsentrasjon og ferdighet. Han mener at ferdigheten kommer først og utholdenheten i takt med beherskelse av noe. Sennett er kjent som sosiolog men tar i boka utgangspunkt i sin egen erfaringen med å spille instrument.

I går dikuterte vi kapitlet The Hand i lesesirkelen Man as Maker på Kunstnernes Hus Samtalen gikk rundt gleden ved å lage, spesialisering, status, verdi, globalisering og økologi.

{UG}

Dokumentasjon–tips

Fra Alnavandring 17.09.2009

Fra Alnavandring 17.09.2009

På kvelden første samlingsdag gikk Randi og Unni med studentene på Alnavandring for å se prosjektet Wherever Water Flows. Vi ble møtt av kunstneren Ebba Moi som har samarbeidet med elever fra 8. klasse på Bjøråsen skole. Med identitet og nærmiljø som tema har de designet lysskilt som er reist langs Alnaelva i Grorudalen.


Hjemmesiden Wherever Water Flows er et godt eksempel på visuell kommunikasjon av en kreativ prosess (etterspurt i presentasjon av tegne- og fargeoppgavene i uke 42). Siden er enkel, tydelig, har et presist språk og er gjennomført med tanke på komposisjon og fargebruk. Navigering via kartet introduserer besøkeren til stedet og understøtter idéen enten man tar turen eller ikke. Selektiv bruk av dokumentasjonsfoto og fokus på et budskap om gangen «samarbeid i klasserommet» «vinter» «sildrende vann» formidler gjennom å spille på opplevelse.


På neste samling skal vi undersøke forholdet mellom rom, språk og visuell kommunikasjon.

{UG}

Fordypning

Lena Andersson er en svensk forfatter. Lenken fører til hennes program for Sveriges Radios serie Sommar. Lytt til forelesningen som varer ca 40 minutter. Den handler om form, tekst, den minimalistiske nordiske stilen og hvorfor den ble sånn. Hun snakker inspirerende om posisjoner og iakttakerevne. Anbefales som forberedelse for andre samling.

{UG}

Hans Wegners stol

Hans Wegners stol