Idéutvikling


Alle barn er invitert til å tegne ny Miniøyamaskot. Den beste tegningen vil komme til liv, animeres av profisjonelle animatører og vises på miniøya festivalen. Les mer

I morgen kl 16:40 plukker jeg opp studentene for vandring over elva til Kunsthøgskolens nye bygg på Grünerløkka, Fossveien 24. Denne uka arrangeres det Hotweek for metall og smykkekunst. Det er diverse åpningener. Vi driver rundt og snuser inn atmosfæren.

Så deler vi oss mellom den nye Berlininspirerte caféen Liebling like ovenfor i Øvrefoss 4 der det også selges design av diverse slag, og Granit i Torvald Meyersgate 55.  Granit er kanskje kjent for mange, men i morgen bruker vi problemløsebrillene og forsøker å forstå hvordan denne nye designbedriften som «föddes 1997 ur ren frustration» har blitt så populær på relativt kort tid. Brudd i Markveien 42 A stenger ved kl 17 så der får vi vel titte i vinduene mens kunsthåndverkerne forbereder seg til desember.

{UG}

Funnet her

{UG}

 

 

Oppgaven var å komme fram til et produkt på grunnlag av utprøving, eksperimentering og utforskning i materialer. 4 workshops ble holdt på forhånd, hvor vi skulle velge teknikker å jobbe med videre.

Valget ble på rammetrykk/silketrykk på forskjellige materialer.

Ideen var å forstørre ting, gjøre gjenkjennelige ting ugjenkjennelig, å gjøre stygt vakkert. For eksempel nærbilder av mugg, parasitter og midd. Det ble lekt med forskjellige uttrykk i både materialer og i Photoshop. Det ble prøvd ut forskjellige ideer før jeg falt til ro med én, som ble bearbeidet godt.

Nærbilde av mugg, akryl på tekstil, silketrykk:

Forstørret bilde av Giardiaparasitten som ble vist i alle avisene da Oslovannet ble infisert i oktober 2007. Dette ble brukt som utgangspunkt for videre arbeid:

Noen eksempler på leking med formen i Photoshop. Photoshop gir muligheten til å lage mange forslag digitalt, med forskjellige farger, former, mønster, gjentagelser, kontraster, osv. Dette sparer mye tid og man ser raskt resultater:

 

Tema var å gjøre stygt vakkert, ideen var invasjon av aliens, fremmedlegemer, Giardiaparasitten kommer forkledd som andre vakre gjenstander. De forhekser oss med sine fortryllende farger og former og flere og flere blir syke hvert år. De er ulv i fåreklær.

Leking med ordet Giardia: Giardia Sivil (Guardia Civil), Troppene kommer fra Giardiasjøen (Gardasjøen) til Maridalsvannet…

Utprøvinger med silketrykkramme på pleksiglass. Forskyver man elementene noen millimeter og trykker med en annen farge, får man en dybdeeffekt.

Motivene ble trykt på produkter de ikke hører hjemme; drikkeglass, vannkanner, glassbrikker, osv..

[KSS]

Lerdahl har mange nyttige perspektiv på ei idèutvikling, berre tittelen «Slagkraft» gir rom for refleksjon og ettertanke.

Kan idèen din tåle ei analyse? Gå i grupper og sjekk ut idèane dykkar: av dei ideane du likar la gruppa formulere styrke og  svake sider (=utfordringar) ved kvar idè. Styrke og utfordring driv prosessen vidare. Kva skjer med deg og idèane?

Det blir referert til Marianne Stockholm, professor i industriell design i Aalborg. Ho hevdar at ein idèprosess ofte har tre faser: først kjem dei opplagde og banale idèane, deretter dei finurlege og overoppfinnsame og tilslutt dei meir mogne og solide.

Eksamensprosessen er samansett, du er undervegs mot den solide…

[RVK]

Eg låner omgrep og tankar ifrå pensumboka «Slagkraft» av Erik Lerdahl. Det er eksamenstid og   ideane skal helst strøyme på. Eksamensoppgåva inviterer til nytenking og idèutvikling.

I nær slektskap med kreativitet, dreier det seg om å gå utanom kjente spor, vaner og tenkebaner for å oppdage eit felt/eit område/ein gjenstand som du kan gjere noko med. Det skal også vere samfunnsaktuelt. Kva kan det bety i vår samanheng?

I starten kan ein jakte på mange svar. Du skal innhente inspirasjon. Kven har gjort noko før på området? Korleis er designen, har den utvikla seg? Kva med teknikk og materiale?

Kan du koble saman kunnskap på ein ny og uventa måte? «Feil» eller sidespor kan i ettertid vise seg å vere riktig. Å vere nyfiken er ei kjelde, leik og humor, opprørstrang, glød og lidenskap er drivkrefter. Og for å sitere Lerdahl: «bryterne til lyset står i mørket». Lukke til!

[RVK]

Kunst og håndverksfaget handler både om ferdigheter og kreativitet. Kreativitet er etterspurt i dag. Det forstås som det å skape nytt, innovasjon, problemløsning og mulighetstenkning. Det krever observasjonsevne, abstraksjonsevne og assosiasjonsevne. Kreativitet utfordrer rammene.

Man kan lære mye om mulighetstenkning fra siviløkonomen Irene Nygårdsvik som brenner for en bærekraftig, økologisk økonomi og har kunst og håndverksbedrifter i sitt eksempelmateriale. Hun utfordrer tradisjonen med å se tilværelsen gjennom briller som søker etter mangel og ser istendefor på overskudd. Les om henne på entreprenørskapsbloggen til HIO Avd est. under overskriften «Raushetens økonomi»

Å snu vanlige problemstillinger på hodet og tenke overskudd istenedfor mangel gir et hav av muligheter og kan lett appliseres f.eks på det vanlige problemet tidsbrist. Mangel tid blir da mangel på evne til å ta imot tiden, og med kreativ tenkning kan det selfølgelig endres;)

{UG}

Richard Wilson Turning the Place over{UG}

  • Det Stavangerbaserte arkitektkontoret Helen & Hard har vært i vinden de seneste årene. På hjemmesiden kan du klikke deg via ”works” til ”installations” og se etter prosjektet Air Force Take Away. En mobil installasjon bygget av luftmadrasser fører tankene til flyvende tepper, men funker like godt til vanns.
  • Arkitektskolen i Århus har en spennende utdanning. Presentasjonsvideoen på hjemmesiden gir en følese av et dynamisk, skapende miljø. Inspirasjon til egen prosess?
  • Kunstkritikk.no En visuell og oversiktlig side der du kan lese kritikk av aktuelle utstillinger. Det finnes også mye i arkivet. Kanskje noe du kan bruke?
  • Tori Wrånes er en ung, norsk performancekunstner som burker kroppen og rommet til fulle, her en video fra Høvikodde Kunstsenter
  • Sånn kan det vises!: Lida Sklirou. Fine bilder av eksperimenter med materialer.
  • Se Kulturløftets hjemmeside under ”prosjekt 2009” Her finnes dokumentasjon av Cubes of Moments. Hildegunn Solbø som underviser på kurset, har vært med å lage prosjektet. Fin og relevant dokumentasjon med tanke på skolegård

{UG}

Visuelt språk

Hva er visuelt språk? Kommunikasjonsaspektene ved det visuelle, grafisk design, ordenes form og layout.

Det er også ordenes bildeskapende evne. Forholdet mellom språket og rommet. Hvordan ordene skaper rom. På andre samling (oktober 2009) var dette et tema. Hvilke «knapper kan trykkes på» for å engasjere den som skal forstå et budskap? Eksempelvis kommunikasjonen med ord og bilder i studentenes arbeid med oppgaven Visuell kommunikasjon på egen arbeidsplass.

cc flicker "zen"

Hvor er vi, hvor skal vi?

Vi har studert visuelle virkemidler. Form, farge, komposisjon. Hvordan gjøre bruk av dette i hovedoppgaven? Og gå et skritt videre, spille på virksomme assosiasjoner, orientering i rom og følelsesmessige «effekter»? Aristoteles bruker begrepene handlingens-, tidens- og stedets enhet i forhold til dramatikk. En powerpoint er et drama. Hva skal vi, når og hvor?

Tenk deg at du skal formidle ditt budskap til en som har null peiling! Sett deg i den andres posisjon.

{UG}