Kreative prosesser


Funnet her

{UG}

 

 

Reklamer

Lerdahl har mange nyttige perspektiv på ei idèutvikling, berre tittelen «Slagkraft» gir rom for refleksjon og ettertanke.

Kan idèen din tåle ei analyse? Gå i grupper og sjekk ut idèane dykkar: av dei ideane du likar la gruppa formulere styrke og  svake sider (=utfordringar) ved kvar idè. Styrke og utfordring driv prosessen vidare. Kva skjer med deg og idèane?

Det blir referert til Marianne Stockholm, professor i industriell design i Aalborg. Ho hevdar at ein idèprosess ofte har tre faser: først kjem dei opplagde og banale idèane, deretter dei finurlege og overoppfinnsame og tilslutt dei meir mogne og solide.

Eksamensprosessen er samansett, du er undervegs mot den solide…

[RVK]

Eg låner omgrep og tankar ifrå pensumboka «Slagkraft» av Erik Lerdahl. Det er eksamenstid og   ideane skal helst strøyme på. Eksamensoppgåva inviterer til nytenking og idèutvikling.

I nær slektskap med kreativitet, dreier det seg om å gå utanom kjente spor, vaner og tenkebaner for å oppdage eit felt/eit område/ein gjenstand som du kan gjere noko med. Det skal også vere samfunnsaktuelt. Kva kan det bety i vår samanheng?

I starten kan ein jakte på mange svar. Du skal innhente inspirasjon. Kven har gjort noko før på området? Korleis er designen, har den utvikla seg? Kva med teknikk og materiale?

Kan du koble saman kunnskap på ein ny og uventa måte? «Feil» eller sidespor kan i ettertid vise seg å vere riktig. Å vere nyfiken er ei kjelde, leik og humor, opprørstrang, glød og lidenskap er drivkrefter. Og for å sitere Lerdahl: «bryterne til lyset står i mørket». Lukke til!

[RVK]

Kunst og håndverksfaget handler både om ferdigheter og kreativitet. Kreativitet er etterspurt i dag. Det forstås som det å skape nytt, innovasjon, problemløsning og mulighetstenkning. Det krever observasjonsevne, abstraksjonsevne og assosiasjonsevne. Kreativitet utfordrer rammene.

Man kan lære mye om mulighetstenkning fra siviløkonomen Irene Nygårdsvik som brenner for en bærekraftig, økologisk økonomi og har kunst og håndverksbedrifter i sitt eksempelmateriale. Hun utfordrer tradisjonen med å se tilværelsen gjennom briller som søker etter mangel og ser istendefor på overskudd. Les om henne på entreprenørskapsbloggen til HIO Avd est. under overskriften «Raushetens økonomi»

Å snu vanlige problemstillinger på hodet og tenke overskudd istenedfor mangel gir et hav av muligheter og kan lett appliseres f.eks på det vanlige problemet tidsbrist. Mangel tid blir da mangel på evne til å ta imot tiden, og med kreativ tenkning kan det selfølgelig endres;)

{UG}

Richard Wilson Turning the Place over{UG}

  • Det Stavangerbaserte arkitektkontoret Helen & Hard har vært i vinden de seneste årene. På hjemmesiden kan du klikke deg via ”works” til ”installations” og se etter prosjektet Air Force Take Away. En mobil installasjon bygget av luftmadrasser fører tankene til flyvende tepper, men funker like godt til vanns.
  • Arkitektskolen i Århus har en spennende utdanning. Presentasjonsvideoen på hjemmesiden gir en følese av et dynamisk, skapende miljø. Inspirasjon til egen prosess?
  • Kunstkritikk.no En visuell og oversiktlig side der du kan lese kritikk av aktuelle utstillinger. Det finnes også mye i arkivet. Kanskje noe du kan bruke?
  • Tori Wrånes er en ung, norsk performancekunstner som burker kroppen og rommet til fulle, her en video fra Høvikodde Kunstsenter
  • Sånn kan det vises!: Lida Sklirou. Fine bilder av eksperimenter med materialer.
  • Se Kulturløftets hjemmeside under ”prosjekt 2009” Her finnes dokumentasjon av Cubes of Moments. Hildegunn Solbø som underviser på kurset, har vært med å lage prosjektet. Fin og relevant dokumentasjon med tanke på skolegård

{UG}

Å tegne i rom som disse jentene har gjort er en ting. Å få fram romopplevelse på et flatt papir er noe annet. I Nettbasert Kunst og håndverk har vi brukt Betty Edward´s bok Drawing on the right side of the brain. Hennes hovedpoeng er at det er vi må ta ibruk egenskaper som er lokalisert i den høyre hjernehalvdelen når vi skal lære å tegne rom som oppleves tredimensjonale. Koplingen mellom rom og syn befinner seg nemlig her og hun foreslår teknikker for å aktivere høyresiden. Å tegne er å se er bokas norske tittel. Nyere forskning har bekreftet Edward’s erfaring at syn og romoppplevelse ofte overstyres av språk- og symbolorienteringen som har sitt senter i den venstre hjernehalvdelen.

Jill Bolte Taylor er en amerikansk hjerneforsker som ble rammet av slag. På lenken forteller hun hvordan erfaringen ga henne innsikt i hjernehalvdelenes ulike funksjoner. Den siste tiden er begrepet flyt blitt populært. Det man legger i begrepet, ligner erfaringer som Taylor beskriver. Når vi skal snakke om kreative prosesser er det et interessant perspektiv å ta med.

{UG}

Neste side »