Kultur kritikk


Åttekommaseks, prosenttallet i overskriften, er  fra Museet for Samtidskunst i Oslo 1990-2000. Skylles dette at kvinnelige kunstnere leverer dårligere kvalitet en mannlige? Det er et av spørsmålene Margrete Abelsen stilte i sin Masteroppgave i Kunsthistorie. Denne presenterte hun på det årlige seminaret Gender NOW?! på Kunstakademiet i Trondheim mandag 07. mars der undertegnede holdt kunstnerpresentasjon og deltok i paneldebatten. Lenken til Billedkunst og en artikkel Abelsen har skrevet, gir flere tall.

Hvordan forholder lærerne seg til formidlingsansvaret med tanke på hvilke kunstnere de velger å vise til  elevene? Dette tar vi opp til debatt på fredag 11 mars på vårens andre samling.    [UG]

Reklamer

Brukte tekstiler klare for et nytt liv.Fra besøk på Fretex Redesign i forbindles med et HiO-kurs i redesign.

Ingenting forsvinner – navnet på en utstilling på Norsk Folkemuseum, 2007, laget i samarbeid med Fretex. Tema for utstillingen var bruk, forbruk og gjenbruk. Lenke HER hvor du også finner lenke videre til et rikholdig temahefte (26 sider).

Sitat om redesign (av klær) fra utstillingens temahefte:

Redesign oppsto i New York i 2001, og ble raskt populært i Vesten. De fleste som driver med redesign i Norge, syr kreasjonene sine selv og lar plaggene finne sin form underveis i prosessen. Enkelte samler imidlertid på visse plagg og syr etter prototyper. For designerne er det en spennende utfordring å forandre på kasserte klær og modellere bitene sammen til et nytt plagg. Mens noen forandrer mye på klærne med krymping og farging og skjuler hull og flekker, lar andre tekstilen beholde noe av sin opprinnelige identitet.

Frelsesarmeen om utstillingen HER.
[NSVE]

En global stedsfølelse

Før siste arkitektursamling i mai 2010 er det fint om dere leser artikkelen En global stedsfølelse av geografen Doreen Massey (pensum.) Hun argumenterer for at steder ikke har en men multiple identiteter. Hun mener steder ikke må forstås som noe fast, men som stadig bevegelse og at det ikke finnes en klar grense for når et sted går over i et annet.

Artikkelen er hentet fra boka På sporet av byen, en antologi av Jonny Aspen og John Pløger. I det avsluttende kapittelet siterer Aspen Baudelaire ”Intet menneskelig hjerte er halvt så omskiftelig som byens ansikt.” Dette fikk meg til å tenke på den kinesiske kunstneren Chen Shaoxiong som jeg intervjuet i Beijing i fjor. Han jobber bl.a. med å portrettere hjembyen sin Guangzhou, gjennom blekktegninger av mennesker som passerer og gjør byen til en scene som endres hvert sekund.

{UG}

Spørsmål til gruppedrøfting:

Nokre spørsmål det vert viktig å stille seg under denne tittelen er: Kva fell  innanfor feltet arkitektur? Femner det meir enn utforminga av enkeltbygget?

Kva skal det i så fall romme?  Samtidig må ein stille spørsmålet: Kva ligg det i å ha eit berekraftig perspektiv?

Er det utelukkande kopla mot ureiningsspørsmål, eller grip det vidare om seg?

Det vert ofte snakka om økologisk, sosial, kulturell og økonomisk berekraftig utvikling. Kva konsekvensar vil desse to felta ha for kvarandre si utvikling?

Tema vil bli tatt opp og drøfta vidare på neste samling.

[Ingvild Digranes]

Chimamanda Adichi

En smakebit på tema på kommende samling i desember

cc ted talks
{UG}