Kursoppgaver


1. Tema til drøfting:

Ta utgangspunkt i teksten Fra det enkle til det flerkulturelle (Fauske 2010). Drøft de to tilnærmingsmåtene til undervisning med et flerkulturelt perspektiv.

Hvilke fordeler og ulemper ser dere at denne type undervisning bringer med seg med tanke på undervisningsplanlegging og gjennomføring?

Hvordan kan disse to tilnærmingsmåtene nyttiggjøres i deres egen undervisning?

Hvilke krav stiller det økende kulturelle mangfoldet blant elevene i skolen til dere som lærere?

2. Sitatene nedenfor er hentet fra en intervjuundersøkelse blant lærere som underviser i Kunst og håndverk i klasser der elevene har ulik kulturbakgrunn. Undersøkelsen var en del av hovedoppgaven Det kjente og det ukjente – et kulturmøte (Fauske 2002).

To av lærerne sa følgende om utfordringer i undervisningen, blant annet knyttet til manglende felles referanser blant elevene:

”De har ulik forankring. Selv om norske barn vokser opp i byen så har de kanskje hatt noen besteforeldre som har bodd på landet, mens her er det veldig mange barn som aldri har vært noe annet sted i Norge enn i Oslo. Dersom de drar på ferie så er det til Irak eller Pakistan. Ja så bare det å snakke om norske bunader eller tømmerhus eller sånt er ikke nødvendigvis kjent” (Lærer B).                         (Fauske 2002:85)

”Vi har jo trukket inn det med alle de gamle, store kunstnerne. Men jeg opplever vel at det blir bare noe de ser, ikke noe de opplever og forstår på samme måte som det å gå rundt i miljøet her. Når vi begynner å trekke inn Rembrandt og Michelangelo og slike ting, så synes de det er veldig fint, men det handler ikke om dem i det hele tatt, derfor så blir det ikke på samme måten…” (Lærer A).                  (Fauske 2002:86)

Drøft de to sitatene. Kan dere kjenne igjen det lærerne snakker om her? Drøft deres egne erfaringer med å undervise i Kunst og håndverk i klasser der elevene har ulike kulturelle referanser. Tenk ut og problematiser ulike måter å bruke krefter i nærmiljøet som kan bidra til å belyse arkitektur, kunst, håndverk, mote, design osv ut i fra et flerkulturelt perspektiv.

Laila Belinda Fauske, Dr. kandidat.

Høgskolen i Oslo Avdeling for estetiske fag, April 2010

Reklamer

Visuelt språk

Hva er visuelt språk? Kommunikasjonsaspektene ved det visuelle, grafisk design, ordenes form og layout.

Det er også ordenes bildeskapende evne. Forholdet mellom språket og rommet. Hvordan ordene skaper rom. På andre samling (oktober 2009) var dette et tema. Hvilke «knapper kan trykkes på» for å engasjere den som skal forstå et budskap? Eksempelvis kommunikasjonen med ord og bilder i studentenes arbeid med oppgaven Visuell kommunikasjon på egen arbeidsplass.

cc flicker "zen"

Hvor er vi, hvor skal vi?

Vi har studert visuelle virkemidler. Form, farge, komposisjon. Hvordan gjøre bruk av dette i hovedoppgaven? Og gå et skritt videre, spille på virksomme assosiasjoner, orientering i rom og følelsesmessige «effekter»? Aristoteles bruker begrepene handlingens-, tidens- og stedets enhet i forhold til dramatikk. En powerpoint er et drama. Hva skal vi, når og hvor?

Tenk deg at du skal formidle ditt budskap til en som har null peiling! Sett deg i den andres posisjon.

{UG}


Fascinasjon


Allora & Calsadilla på Samtidsmuseet i Oslo 2009

Sediments, Sentiments (Figures of Speech) 2007

På andre samling (oktober 2009) så vi Allora & Calsadillas utstilling på Samtidsmuseet. Ut fra den monumentale skulpturen Sediments, Sentiments (Figures of Speech) hørtes operasang. Librettoen var satt sammen fra kjente taler holdt av bl.a Martin Luther King, Dalai Lama, Saddam Hussein og George W. Bush. Paradoksal forførelse.

Hvordan og hvorfor blir vi påvirket? Hva kommuniserer? Hvordan skal studentene gå til verks for å lagen en virkningsfull presentasjon av hovedoppgaven?

På slutten av dagen hadde vi oppsummering med studentene fra KH2 som også hadde sett utstillingen. De hadde hatt workshop i filosofisk samtale. Ordet de bestemte seg for å behandle var fascinasjon. Vi diskuterte hva som fascinerer bl.a dataspill og Let’s dance. Det er attraktivt å bli fascinert. Men evnen til å fascinere kan brukes i ulike hensikter.

{UG}

Gruppeoppgave.

Analysen skal gjøres i form av en diskusjon direkte på bloggen.

Screenshot, 15. okt. 2009.

Screenshot, 15. okt. 2009.

 

Se gjennom hele nettstedet. MIT Media Labs website: http://www.media.mit.edu/

 

 

 

 

 

Beskriv og vurder enkeltaspekter først.

La faglig beskrivelse være utgangspunkt for en vurdering og påstand om sitens kvalitet eller ikke kvalitet.

Se etter disse tingene:

 • Struktur og navigasjon. Menyer, knapper. Hvordan er det å finne frem på siten?
 • Layout. Inndeling som går igjen på sidene? Hva er likt? Hva forandres? Gjør det siten kjedelig, uforståelig, spennende?
 • Bruk av ikoner, symboler, koder. Hva slags? Er de forståelige?
 • Hvordan er teksten brutt opp? Avsnitt, overskifter, kolonner, lister osv. Hvordan er elementene formatert?
 • Skrift. Fonter. Serif og sans serif.
 • Farge. Hvordan er farge brukt? Som identitet, hierarki, stemning. Fargevalg: beskriv ved hjelp av fargeteori.
 • Form. Karakteriser formene som er brukt. Kontraster?
 • Forholdet tekst og bilde.
 • Hva slags bilder er brukt? Tegning, foto. Informative, forklarende, ekspressive. Metaforisk, metonymisk, synekdoke.
 • Fins det animerte elementer?
 • Hva kan rytme være i denne sammenhengen?

[NSV]

 fourswords_wp1_800

Se disse trailerne:

Forslag til kommentarer og diskusjon: Din umiddelbare reaksjon og assosiasjoner til trailerne. Likheter og forskjeller på de utvalgte trailerne. Om bruk av visuelle virkemidler. Reklamebudskap. Om vold. Om aldersgrenser. 

[NSV]

 

Screenshot, Runescape, 15.okt. 2009

Screenshot, Runescape, 15.okt. 2009

 

Runescape fra Jagex Ltd. er kåret av Guinness World Records som verdens mest populære gratis MMORPG. MMORPG står for massively multiplayer online role-playing game. Runescape tilhører fantasy-sjangeren. Mer om Runescape: http://en.wikipedia.org/wiki/Runescape

 

Lag konto og start spillet fra http://www.runescape.com/

 

Generelt i denne oppgaven; legg vekt på det visuelle – refleksjon over hva visuell kvalitet er i denne sammenhengen, vurdere kvalitet i forhold til teknologien, gameplay, setting/verden.

Se på:

 • brukergrensesnittet: menyer, ikoner, chat, kart,
 • gameplay, hvordan oppleves selve spillingen, hva kan du gjøre i spillet
 • fortellingen, hva dreier det seg om, hvordan fortelles det,
 • karakteren din, avataren, kontakt med andre spillere
 • sjangertrekk
 • opplevelse av verdenhet

Diskusjon på blogg:

 • Fortell om og reflekter over ditt møte med Runescape.
 • Gi respons på andres kommentarer.

 Logg inn i verden 169.

[NSV]