For andre år på rad har greetingsfromtheworld vunnet best Best Educational Wikis som organiseres av Wikispaces. Arjana Blazic’s elever fra Zagreb bruker Wikien til å dele egene erfaringer og til å utforske verden. Se mer info og flere eksempler på gode wikier i skolen på wikispaces’ egen blog. Kanskje vinner en av dere neste år?!

Reklamer