Nettsteder


Funnet her

{UG}

 

 

Reklamer

 • Det Stavangerbaserte arkitektkontoret Helen & Hard har vært i vinden de seneste årene. På hjemmesiden kan du klikke deg via ”works” til ”installations” og se etter prosjektet Air Force Take Away. En mobil installasjon bygget av luftmadrasser fører tankene til flyvende tepper, men funker like godt til vanns.
 • Arkitektskolen i Århus har en spennende utdanning. Presentasjonsvideoen på hjemmesiden gir en følese av et dynamisk, skapende miljø. Inspirasjon til egen prosess?
 • Kunstkritikk.no En visuell og oversiktlig side der du kan lese kritikk av aktuelle utstillinger. Det finnes også mye i arkivet. Kanskje noe du kan bruke?
 • Tori Wrånes er en ung, norsk performancekunstner som burker kroppen og rommet til fulle, her en video fra Høvikodde Kunstsenter
 • Sånn kan det vises!: Lida Sklirou. Fine bilder av eksperimenter med materialer.
 • Se Kulturløftets hjemmeside under ”prosjekt 2009” Her finnes dokumentasjon av Cubes of Moments. Hildegunn Solbø som underviser på kurset, har vært med å lage prosjektet. Fin og relevant dokumentasjon med tanke på skolegård

{UG}

NORSK FORM jobber for gode byrom for barn. Hjemmesiden har mange nyttige lenker blant annet til tema som stedsutvikling og skolebygg

{UG}

Gruppeoppgave.

Analysen skal gjøres i form av en diskusjon direkte på bloggen.

Screenshot, 15. okt. 2009.

Screenshot, 15. okt. 2009.

 

Se gjennom hele nettstedet. MIT Media Labs website: http://www.media.mit.edu/

 

 

 

 

 

Beskriv og vurder enkeltaspekter først.

La faglig beskrivelse være utgangspunkt for en vurdering og påstand om sitens kvalitet eller ikke kvalitet.

Se etter disse tingene:

 • Struktur og navigasjon. Menyer, knapper. Hvordan er det å finne frem på siten?
 • Layout. Inndeling som går igjen på sidene? Hva er likt? Hva forandres? Gjør det siten kjedelig, uforståelig, spennende?
 • Bruk av ikoner, symboler, koder. Hva slags? Er de forståelige?
 • Hvordan er teksten brutt opp? Avsnitt, overskifter, kolonner, lister osv. Hvordan er elementene formatert?
 • Skrift. Fonter. Serif og sans serif.
 • Farge. Hvordan er farge brukt? Som identitet, hierarki, stemning. Fargevalg: beskriv ved hjelp av fargeteori.
 • Form. Karakteriser formene som er brukt. Kontraster?
 • Forholdet tekst og bilde.
 • Hva slags bilder er brukt? Tegning, foto. Informative, forklarende, ekspressive. Metaforisk, metonymisk, synekdoke.
 • Fins det animerte elementer?
 • Hva kan rytme være i denne sammenhengen?

[NSV]

Dokumentasjon–tips

Fra Alnavandring 17.09.2009

Fra Alnavandring 17.09.2009

På kvelden første samlingsdag gikk Randi og Unni med studentene på Alnavandring for å se prosjektet Wherever Water Flows. Vi ble møtt av kunstneren Ebba Moi som har samarbeidet med elever fra 8. klasse på Bjøråsen skole. Med identitet og nærmiljø som tema har de designet lysskilt som er reist langs Alnaelva i Grorudalen.


Hjemmesiden Wherever Water Flows er et godt eksempel på visuell kommunikasjon av en kreativ prosess (etterspurt i presentasjon av tegne- og fargeoppgavene i uke 42). Siden er enkel, tydelig, har et presist språk og er gjennomført med tanke på komposisjon og fargebruk. Navigering via kartet introduserer besøkeren til stedet og understøtter idéen enten man tar turen eller ikke. Selektiv bruk av dokumentasjonsfoto og fokus på et budskap om gangen «samarbeid i klasserommet» «vinter» «sildrende vann» formidler gjennom å spille på opplevelse.


På neste samling skal vi undersøke forholdet mellom rom, språk og visuell kommunikasjon.

{UG}

NettK&H-studentmål: utvikle bevissthet om trender, teknologi og utvikling innen de ulike fagområdene

Nintendo_Mario_200pxMario opptråtte første gang i spillet Donkey Kong under navnet Jumpman (1981). Siden har han vært å se i over 200 spill.

What’s the secret to creating a hit game? Marios pappa, en av verdens mest kjente spilldesignere, Shigeru Miyamoto svarer:

Whether it’s a new game or a sequel, we want anyone to be able to play right away. That’s why I think Rubik’s Cube was so brilliant. I saw it for the first time at a toy convention in Japan in the early 1980s. The moment you see a Rubik’s Cube, you know you’re supposed to twist the pieces. And it’s beautifully designed. Even if you’ve never handled one, you want to pick it up and try it. And once you do that, it’s hard to walk away until you’ve solved it.   (kilde)

Sjekk Marios nettside HER. Spørsmål du kan stille deg:

 • Hvordan opplever du stemningen på førstesiden?
 • Hvordan er farger, former, lyd og bevegelse brukt for å skape denne stemningen?
 • Skjønner du ut fra hva du ser på siden hva spillet går ut på?
 • Tenker du deg at spillet er enkelt for deg å lære og å mestre?
 • Oppfatter du designen som tiltalende?
 • Får du lyst til å gå inn i Marios verden? Hvorfor, eventuelt hvorfor ikke?

At Miyamoto har lykkes med sin Mariofigur er det ikke tvil om. Hva meg deg? Slipper du Mario inn i din verden?

[NSV]