Google SketchUp er et enkelt gratis 3D program som brukes til arkitektur og møbeldesign. Noen av dere brukte det i Arkitektur modulen på Nettbasert Kunst og Håndtverks studiet. Her kan dere se hvordan Robh Ruppel brukte Google SketchUp når han skapte verdenen i spillet UnCharted 2.

Les mer på Google SketchUps egen blog