Typografi


«Rosemary Sassoon has been involved in letterforms all her life. Trained as a designer and scribe she later developed methods of teaching lettering before moving to handwriting research. She was awarded the degree of Ph D from the department of Typography and Graphic Communication at the University of Reading for her research into the effects of models and teaching methods on the way children learn to join up their handwriting. The project that resulted in the Sassoon family of typefaces came about when she discovered that no research had been undertaken to find out from children themselves what kind of letters they found easiest to read. Young children were found to be amazingly articulate. Their judgements and comments were instrumental in the design of Sassoon Primary. This work is documented in Computers and Typography.

This is an ongoing project. As the typefaces spread around the world, both to publishers and to be installed in school computers, the need for even more alternative letterforms arose. The sans serif family filled a real need for maximum legibility particularly on screen and highlighted the fact that few designers have faced up to the reality that designing for the computer screen is a new discipline with different criteria for letterforms. Type design and programming come together in the Sassoon Joiner program, developed to help Teachers create worksheets for children’s handwriting and varied enough for advertisers and educationalists.»

Fonten kan kjøpes her:
http://www.luth.no/default.asp?side=fonter&Searchstring=primary

Reklamer

«Fonten Heinemann som er spesiallaget for barneskolen og til bruk i undervisning.
Heinemann-fontene er et stort samarbeidsprosjekt mellom barn, lærere, dyslektikere og innlærings-eksperter, og de har blitt utviklet og brukt i skolemateriell fra skolebokforlaget Heinemann over en 8-års-periode. Nå er fontene også gjort tilgjengelig for andre.
Fontene har ganske lange over- og underliggere (som hjelper barn å lettere skjelne mellom bokstavene), avrundede hjørner gjør bokstavene snillere mot øynene og bokstavutformingen (f.eks. a, g og q) gjør dem lettere å kjenne igjen.
Spesial-varianten har et par videre endrede bokstaver (f.eks. a, b og d) og kerning som gjør dem enklere å gjenkjenne for dyslektikere, svaksynte og de med lærevansker.
Det moderne og rene utseendet gjør også at fontene fungerer utmerket i andre sammenhenger enn i undervisning.»

FontFredag 0934: Heinemann

Heinemann-fontene kan bestilles og lastes ned her:
http://www.luth.no/default.asp?side=fonter&Searchstring=Heinemann

Valg av skrift er valg av stemme: Skal den være seriøs, ungdommelig, maskulin eller
kvinnelig osv.
Skrift har et uttrykk. Skrift har form, og form skaper forskjellige assosiasjoner. Skriften/fonten må passe til innholdet. Vi har tatt med to sitater for å illustrere dette:

«Typografi er for det skrevne ord, det samme som artikulering er for det talte ord»
Friedrich Friedl, Nicolaus Ott og Bernard Stein i boken «Typo – when, who, how?»

«Typografi er personlighet på papir»
Daniel Will-Harris (designer og forfatter)

Bildene er hentet fra: http://www.posttypography.com
http://www.typography.com