Visualisering


Visuelt språk

Hva er visuelt språk? Kommunikasjonsaspektene ved det visuelle, grafisk design, ordenes form og layout.

Det er også ordenes bildeskapende evne. Forholdet mellom språket og rommet. Hvordan ordene skaper rom. På andre samling (oktober 2009) var dette et tema. Hvilke «knapper kan trykkes på» for å engasjere den som skal forstå et budskap? Eksempelvis kommunikasjonen med ord og bilder i studentenes arbeid med oppgaven Visuell kommunikasjon på egen arbeidsplass.

cc flicker "zen"

Hvor er vi, hvor skal vi?

Vi har studert visuelle virkemidler. Form, farge, komposisjon. Hvordan gjøre bruk av dette i hovedoppgaven? Og gå et skritt videre, spille på virksomme assosiasjoner, orientering i rom og følelsesmessige «effekter»? Aristoteles bruker begrepene handlingens-, tidens- og stedets enhet i forhold til dramatikk. En powerpoint er et drama. Hva skal vi, når og hvor?

Tenk deg at du skal formidle ditt budskap til en som har null peiling! Sett deg i den andres posisjon.

{UG}


Reklamer

oppslag7

Hvordan fremheve ulikhet ved rommene?
[ug]

oppslag6

Hvordan beveger man seg i dette rommet?
[ug]

Hallen tek imot folket.

oppslag5

Kva er positive kvalitetar ved dette rommet? Diskuter korleis fargane i rommet fungerer, kvifor .. bruk fargesirkelen. Kva visuelle kontrastar finnast?
[ug/rvk]

Palettforslag:

Fleirbruksrom med grunnleggande kvalitetar

oppslag4a oppslag4b

Beskriv og vurdèr materialbruken i rommet. Kva kvalitetar har dette rommet? Korleis kan det bli til eit rom med einerett?
[ug/rvk]

Velkjende sider av eit klasserom

oppslag3aoppslag3b

Her er døme på støymoment i eit klasserom og i eit lagerrom.

Dersom lagerrommet var ein person, korleis vil du skildre personen?
[ug/rvk]

oppslag2

Hvordan gjøre et lite rom stort?
[ug]

Neste side »