Visuell dokumentasjon


Dette er en kunstinstallasjon utført som tapet.

Utgangspunktet for verket er kunstnerens samling av alle former for huskelister, sannsynligvis scannet eller avfotografert, før dette er kombinert digitalt og produsert som en tapet, med notatene i skala 1:1.

Verket er et interessant arbeid basert på et universell og gjenkjennbart prinsipp, nemlig den evinnelige huskelisten – og man har kanskje flere parallelle huskelister gående! Her har kunstneren bevart disse, i stedet for å kaste dem. Det hele fungerer også nesten som en slags dagbok, eller tidslinje. Det er masse personlig materiale begravet i dette arkivet av viktige – og uviktige – gjøremål, møter, reiser og innkjøp osv.

Det er også et eksempel på et av de grunnleggende prinsippene ved konseptkunst:  En regel som følges slavisk, gjerne til det ekstreme. Kunstneren selv, Liz Linden (fra Seattle i USA), er rimelig ung, født i 1980, men har allerede som meget ung kunstner bestemt seg for å gjennomføre dette prosjektet; Verket, slik det er vist her, er basert på ni års samling av huskelister og notater.

Som betrakter kan man ikke unngå at man her forestiller seg tid og rom, all den energi og forbruk og planlegging, som har inngått i kunstnerens gjøremål – et slags bilde på livet i seg selv.

Liz Linden "all my lists…", 2011 Dimensions variable, Wallpaper

Om arbeidet (av kunstneren): all my lists… is a wall-sized photographic mural depicting every list (shopping lists, to do lists, address lists, etc) I wrote in my first nine years in New York. all my lists… reproduces the lists on a 1:1 scale, printing them as a wallpaper and is installed site-specifically.

[JC]

Swedbank ‘Under the Oak Tree’ er en animert stop-motion reklame film som går i England i disse dager. Aardman Animation , skaperene av Wallace and Gromit og Chicken Run, står bak og har laget en behind the scene video. Se hvordan de får det til

Oppgaven var å komme fram til et produkt på grunnlag av utprøving, eksperimentering og utforskning i materialer. 4 workshops ble holdt på forhånd, hvor vi skulle velge teknikker å jobbe med videre.

Valget ble på rammetrykk/silketrykk på forskjellige materialer.

Ideen var å forstørre ting, gjøre gjenkjennelige ting ugjenkjennelig, å gjøre stygt vakkert. For eksempel nærbilder av mugg, parasitter og midd. Det ble lekt med forskjellige uttrykk i både materialer og i Photoshop. Det ble prøvd ut forskjellige ideer før jeg falt til ro med én, som ble bearbeidet godt.

Nærbilde av mugg, akryl på tekstil, silketrykk:

Forstørret bilde av Giardiaparasitten som ble vist i alle avisene da Oslovannet ble infisert i oktober 2007. Dette ble brukt som utgangspunkt for videre arbeid:

Noen eksempler på leking med formen i Photoshop. Photoshop gir muligheten til å lage mange forslag digitalt, med forskjellige farger, former, mønster, gjentagelser, kontraster, osv. Dette sparer mye tid og man ser raskt resultater:

 

Tema var å gjøre stygt vakkert, ideen var invasjon av aliens, fremmedlegemer, Giardiaparasitten kommer forkledd som andre vakre gjenstander. De forhekser oss med sine fortryllende farger og former og flere og flere blir syke hvert år. De er ulv i fåreklær.

Leking med ordet Giardia: Giardia Sivil (Guardia Civil), Troppene kommer fra Giardiasjøen (Gardasjøen) til Maridalsvannet…

Utprøvinger med silketrykkramme på pleksiglass. Forskyver man elementene noen millimeter og trykker med en annen farge, får man en dybdeeffekt.

Motivene ble trykt på produkter de ikke hører hjemme; drikkeglass, vannkanner, glassbrikker, osv..

[KSS]

Dette er et spørsmål presentasjonsguruen Garr Reynolds ofte får og som han forsøker å svare på i sin blogg Presentatin Zen HER.
Og svaret hans er….. «it depends».  Det kommer an på … konteksten, tenk passende eller ikke passende i forhold til tid, sted, situasjon, innhold…… 
Ta likevel en kikk på hans 10 tips: Top Ten Slide Tips. Disse tipsene gjelder for en PowerPoint som skal brukes av en foredragsholder eller lignende, altså ikke en PowerPoint som skal kunne vises uten at noen står og snakker ved siden av.
Hør og se mannen selv presentere seg og snakke om presentasjon i 1 time HER!  

Et dikt jeg kom til å tenke på,
av Willam Carlos Willams:

so much depends
upon

a red wheel
barrow

glazed with rain
water

beside the white
chickens

[NSVE]

oppslag7

Hvordan fremheve ulikhet ved rommene?
[ug]

oppslag6

Hvordan beveger man seg i dette rommet?
[ug]

Hallen tek imot folket.

oppslag5

Kva er positive kvalitetar ved dette rommet? Diskuter korleis fargane i rommet fungerer, kvifor .. bruk fargesirkelen. Kva visuelle kontrastar finnast?
[ug/rvk]

Palettforslag:

Fleirbruksrom med grunnleggande kvalitetar

oppslag4a oppslag4b

Beskriv og vurdèr materialbruken i rommet. Kva kvalitetar har dette rommet? Korleis kan det bli til eit rom med einerett?
[ug/rvk]

Velkjende sider av eit klasserom

oppslag3aoppslag3b

Her er døme på støymoment i eit klasserom og i eit lagerrom.

Dersom lagerrommet var ein person, korleis vil du skildre personen?
[ug/rvk]

oppslag2

Hvordan gjøre et lite rom stort?
[ug]

Neste side »