Visuell kvalitet


Dette er et spørsmål presentasjonsguruen Garr Reynolds ofte får og som han forsøker å svare på i sin blogg Presentatin Zen HER.
Og svaret hans er….. «it depends».  Det kommer an på … konteksten, tenk passende eller ikke passende i forhold til tid, sted, situasjon, innhold…… 
Ta likevel en kikk på hans 10 tips: Top Ten Slide Tips. Disse tipsene gjelder for en PowerPoint som skal brukes av en foredragsholder eller lignende, altså ikke en PowerPoint som skal kunne vises uten at noen står og snakker ved siden av.
Hør og se mannen selv presentere seg og snakke om presentasjon i 1 time HER!  

Et dikt jeg kom til å tenke på,
av Willam Carlos Willams:

so much depends
upon

a red wheel
barrow

glazed with rain
water

beside the white
chickens

[NSVE]

Ingeniørstudentane på HiO arbeider med «Nettsider for alle»

I artikkelen finn de nyttige tankar. Fin start til tema i veke 49 og til den siste samlinga vår.

«Nettsider for alle» finn de her.

[rvk ]

oppslag7

Hvordan fremheve ulikhet ved rommene?
[ug]

oppslag6

Hvordan beveger man seg i dette rommet?
[ug]

Hallen tek imot folket.

oppslag5

Kva er positive kvalitetar ved dette rommet? Diskuter korleis fargane i rommet fungerer, kvifor .. bruk fargesirkelen. Kva visuelle kontrastar finnast?
[ug/rvk]

Palettforslag:

Fleirbruksrom med grunnleggande kvalitetar

oppslag4a oppslag4b

Beskriv og vurdèr materialbruken i rommet. Kva kvalitetar har dette rommet? Korleis kan det bli til eit rom med einerett?
[ug/rvk]

Velkjende sider av eit klasserom

oppslag3aoppslag3b

Her er døme på støymoment i eit klasserom og i eit lagerrom.

Dersom lagerrommet var ein person, korleis vil du skildre personen?
[ug/rvk]

oppslag2

Hvordan gjøre et lite rom stort?
[ug]

oppslag1


På mange skular er spesialrom blitt overlessa med bord og stolar for å kunne ha teoriundervising der.
Biletet over er opphavleg eit tekstilrom, vi ser symaskinsborda til venstre.
Kva er positive kvalitetar ved rommet? Korleis integrere 1960-talet sine symaskinsbord i eit nytt moderne klasserom?
[rvk]

Neste side »